25.000 đ Còn hàng ở shop HOT Mặt nạ Vita Genic Relaxing Jelly Mask 120.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ Dr.Jart+ Shake & Shot Shaking Rubber Soothing Shot 120.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ Dr.Jart+ Shake & Shot Shaking Rubber Hydro Shot 25.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ The Saem Natural Rice Mask Sheet 95.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel 300ml 20.000 đ Còn hàng ở shop HOT Mặt nạ Etude House 0.2 Therapy Air Mask - Aloe 25.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ giấy Mamonde Boosting Flower Essence Mask Honeysuckle 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude house 0.2mm rich moisturization manuka honey 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Pocket Pack - Honey 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Cell Sheet Mask - Honey 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Thefaceshop Real Nature Honey 30.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ Missha Herb In Nude Sheet Mask - Moisturizing Care 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude house 0.2mm moisturizing & brightening lemon 140.000 đ Còn hàng ở shop JP Mặt Nạ Giấy Quality First All In One Sheet Mask #Moisture 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude House 0.2mm Nourising & Moisturizing Argan 25.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ The Saem Natural Argan Mask Sheet 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude House 0.2mm Soothing & Skin Radiance Calendula 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude House 0.2mm Firming & Moisturizing Olive 25.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ Tonymoly Pureness 100 Shea Butter Mask Sheet 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Pocket Pack - Shea Butter 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Cell Sheet Mask - Shea Butter 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Thefaceshop Real Nature Shea Butter 25.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ The Saem Natural Shea Butter Mask Sheet 20.000 đ Còn hàng ở shop B Mặt nạ giấy Aritaum Fresh Power Essence Mask - Sheabutter