150.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng DHC Flavored Moisture Lip Cream - Mint 150.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng DHC Flavored Moisture Lip Cream - Rosemary 140.000 đ Còn hàng ở shop HOT Son dưỡng DHC Lip Cream 115.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Thefaceshop Bebe Lip Essence 12ml 80.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Thefaceshop Lip Care Cream 03 Mango 80.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Thefaceshop Lip Care Cream 01 Shea Butter 40.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Vaseline Lip Theraphy Cocoa Butter 7g 40.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Vaseline Lip Theraphy Rosy Lips 40.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Vaseline Lip Theraphy Original 7g 30.000 đ Còn hàng ở shop Son mỡ hưu Astrid 50.000 đ Còn hàng ở shop Dưỡng môi Beauty Treats Lip Care 13ml 55.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Carmex Tuýp 55.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Carmex Thỏi 110.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Burt's Bees Strawberry 110.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Burt's Bees Honey 110.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Burt's Bees Beeswax Lip Bam 110.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Burt's Bees Vanilla Bean 110.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Burt's Bees Coconut & Pear 110.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Burt's Bees Pink Grapefruit 90.000 đ Còn hàng ở shop Son thỏi dưỡng môi nuxe lip moisturizing stick 260.000 đ Tạm hết hàng Son dưỡng Nuxe Paris Ultra-Nourishing Lip Balm 55.000 đ Còn hàng ở shop Son dưỡng Bioderma Moisturising Stick 70.000 đ Còn hàng ở shop Innisfree Smooth Lip Scrub