40.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Innisfree Skin Clinic Mask - Vita C 90.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Dr.Jart+ Shake & Shot Shaking Rubber Luminous Shot 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Innisfree My Real Squeeze Mask - Oatmeal 30.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Herb In Nude Sheet Mask - Brightening Care 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Jayjun Multi Vita Tone Up Mask 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Innisfree My Real Squeeze Mask - Tomato 45.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Jayjun Anti Dust Whitening Mask 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ The Saem Natural Rice Mask Sheet 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Cell Sheet Mask Pearl 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Pocket Pack - Lemon 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ Missha Pure Source Cell Sheet Mask - Lemon 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Aritaum Fresh Power Essence Mask - Pearl 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Aritaum Fresh Power Essence Mask - Lemon 25.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Innisfree My Real Squeeze Mask - Lime 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude house 0.2mm bright complexion peal 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude house 0.2mm brightening & revitalizing strawberry 20.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Etude house 0.2mm moisturizing & brightening lemon 35.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ giấy Vita Cocktail Brightening Foil Mask 15.000 đ Còn hàng ở shop HOT Mặt nạ Su:m Bright Award Bubble De Mask 170.000 đ Còn hàng ở shop Dưỡng Secret Key Snow White Milky Pack 200g 25.000 đ Còn hàng ở shop HOT Mặt nạ giấy Vita Genic Whitening Jelly Mask 300.000 đ Còn hàng ở shop Mặt nạ ngủ Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack 100ml