Chì kẻ mày Thefaceshop Designing Eyebrow Pencil 02 Gray Brown (mới)