HOT Chì kẻ mày TheFaceShop Designing Eyebrow Pencil No.03 Brown (mới, nâu vừa)