130.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Ink Graffi Brush Pen Liner 240.000 đ Còn hàng ở shop - Gel kẻ mắt 3CE Gel Eyeliner 45.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Catch My Eye Liner 02 Brown 135.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Super Proof Automatic Eyeliner 01 Black 45.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Catch My Eye Liner 01 Black 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.10 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.03 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.05 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.06 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.07 130.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Ink Graffi Brush Pen Liner #2 Brown 80.000 đ Còn hàng ở shop Bút dạ kẻ mắt Karadium waterproof brush liner - đen 140.000 đ Còn hàng ở shop Sáp kẻ mắt tonymoly backstage gel liner #2 nâu 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.09 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.11 220.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Missha Vivid - Fix Marker Pen Liner - Brown 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.08 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.04 80.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Liquid Eye Liner 155.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Mamonde Long Lasting Liquid Eyeliner 150.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Missha Super Extreme Waterproof Soft Pencil Eyeliner - Brow 220.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Missha Natural - Fix Brush Pen Liner - Brown 140.000 đ Còn hàng ở shop HOT Sáp kẻ mắt tonymoly backstage gel liner #1 đen 220.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Maybelline Newyork Lasting Drama By Eyestudio #956 Blackest Black 120.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Brush Eye Liner Brown 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.12 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.01 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.02 155.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Ink Graffi Liquid Liner 01 Full Black 120.000 đ Tạm hết hàng Kẻ mắt Missha Super Skinny Liner - Deep Brown