150.000 đ Còn hàng ở shop B Kẻ mắt Missha Super Extreme Waterproof Soft Pencil Eyeliner - Black 130.000 đ Còn hàng ở shop HOT Kẻ mắt Thefaceshop Ink Graffi Brush Pen Liner 100.000 đ Còn hàng ở shop HOT Kẻ mắt Karadium Waterproof Brush Liner Black 130.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ Mắt Nước Vacosi 24h Waterproof Pen 60.000 đ Còn hàng ở shop B USA Kẻ elf Brow & Eye Pencil - Taupe 150.000 đ Còn hàng ở shop B Kẻ mắt Missha Super Extreme Waterproof Soft Pencil Eyeliner - Khaki 95.000 đ Còn hàng ở shop Bút Dạ Kẻ Mắt I Don't Think So 160.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Innisfree Powerproof Brush Liner 01 Black 90.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.01 130.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Super Slim Etude House No.02 Choco Brown 80.000 đ Còn hàng ở shop B USA Kẻ mắt e.l.f Eyeliner & Shadow Stick 125.000 đ Còn hàng ở shop HOT Kẻ mắt Missha Super Skinny Liner - Deep Black 130.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Super Slim Etude House No.01 Black 160.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Innisfree Powerproof Brush Liner 02 Brown 130.000 đ Còn hàng ở shop HOT Kẻ mắt Thefaceshop Ink Graffi Brush Pen Liner 02 135.000 đ Còn hàng ở shop Kẻ mắt Thefaceshop Super Proof Automatic Eyeliner 01 Black 140.000 đ Còn hàng ở shop Sáp kẻ mắt tonymoly backstage gel liner #2 nâu 90.000 đ Còn hàng ở shop B Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.03 60.000 đ Còn hàng ở shop B USA Kẻ elf Brow & Eye Pencil - Neutral Brown 90.000 đ Còn hàng ở shop B Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.05 90.000 đ Tạm hết hàng B Kẻ mắt Aritaum Idol Waterproof Eye Pencil No.06 160.000 đ Tạm hết hàng Kẻ mắt Missha Star Pop Festa Stamp & Liner Duo 140.000 đ Tạm hết hàng Sáp kẻ mắt tonymoly backstage gel liner #1 đen