270.000 đ Còn hàng ở shop HOT Son kem lì rouge edition velvet bourjois 03 Hot pepper - Đỏ Cam 270.000 đ Còn hàng ở shop HOT Son kem lì bourjois rouge edition velvet 04 peach club - Cam đào 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.5 Inktude Rose - Đỏ 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Satin Pencil Lip Lacquer No.10 - Hồng đỏ 140.000 đ Còn hàng ở shop X Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.610 - Hồng 140.000 đ Còn hàng ở shop X Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.605 - Hồng 170.000 đ Còn hàng ở shop - Son Mamonde Highlight Lip Tint No.7 Main Title - Đỏ 140.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.600 - Hồng 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.6 Celeb Deep Rose 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.7 - Đỏ hồng 140.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.630 - Nude 140.000 đ Còn hàng ở shop X Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.650 - Hồng 140.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.655 - Nude 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.12 Pure Peach 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.4 - Đỏ cam 270.000 đ Còn hàng ở shop Son kem lì bourjois rouge edition velvet 02 frambourjoise - Hồng 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.4 Wow Pink - hồng tươi 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.9 130.000 đ Còn hàng ở shop Son kem Wet N Wild - Give Me Mocha 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.11 - Hồng 140.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.645 - Nude 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.12 - Đỏ 330.000 đ Còn hàng ở shop Son Espoir Couture Lip Fluid Velvet BE302 Moonlit 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.3 - Cam 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.1 - Nude 140.000 đ Còn hàng ở shop Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.640 - Nude 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.5 - Hồng 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.1 - Cam 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.3 - Hồng 120.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Color Live Tint No.7 - Đỏ Đậm 140.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.635 - Hồng 135.000 đ Còn hàng ở shop Son Apieu Color Lip Stain Matte Fluid CR01 135.000 đ Còn hàng ở shop Son Apieu Color Lip Stain Matte Fluid RD01 140.000 đ Còn hàng ở shop Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.615 - Hồng 140.000 đ Còn hàng ở shop X Son kem Revlon Ultra HD Matte Lipcolor No.665 - Tím 175.000 đ Còn hàng ở shop X Son Peripera Cushion Tint Pang No.4 Swaggy Red - Đỏ 160.000 đ Còn hàng ở shop Gel khóa son Missha Lip Topcoat 270.000 đ Còn hàng ở shop Son kem lì rouge edition velvet bourjois 17 Cool Brown - Nude 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.1 Sellout Red - Đỏ 175.000 đ Còn hàng ở shop X Son Peripera Cushion Tint Pang No.3 A-some Orange - Cam hồng 130.000 đ Còn hàng ở shop Son Peripera Peri's INK Velvet No.11 Spring Orange 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.2 - Hồng 170.000 đ Còn hàng ở shop Son Mamonde Highlight Lip Tint No.5 Orange Basket - Đỏ Cam 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.4 - Đỏ cam 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.5 - Đỏ 120.000 đ Còn hàng ở shop X Son Apieu Jelly Marmalade - Đỏ cam 140.000 đ Còn hàng ở shop Son Aritaum Lip Cover Color Tint No.8 - Hồng 270.000 đ Còn hàng ở shop - Son kem lì rouge edition velvet bourjois 05 Ole Flamingo - Hồng