60.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Modi Glam Nails No.220 60.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Modi Glam Nails No.216 60.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Modi Glam Nails No.94 60.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Modi Glam Nails No.221 30.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Miniso Nail Polish 35.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Felina 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Berry On Forever 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Endless Purple Pursuit 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Stick to Your Burgundies 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Unequivocally Crimson 50.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.13 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Unrepentantly Red 60.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Modi Glam Nails No.192 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Top Coat 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Hold Out for More 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Relentless Ruby 50.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.76 230.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay OPI - Linger Over Coffee 45.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color No.31 50.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.75 50.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.78 45.000 đ Còn hàng ở shop Sơn móng tay Innisfree Real Color No.59 50.000 đ Tạm hết hàng Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.51 50.000 đ Tạm hết hàng Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.68 50.000 đ Tạm hết hàng Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.77 50.000 đ Tạm hết hàng Sơn móng tay Innisfree Real Color Nail No.87