200.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm On The Body NAture Garden Bodywash 120.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm Ia Body Wash 240.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm Thefaceshop Perfume Seed White Peony Body Wash 300ml 190.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm Happy Bath Natural Real Mild 900g 465.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm Nubian African Black Soap Body Wash 105.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm St.ives Smooth & Glow 400ml 200.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm On The Body Happy Breeze Bodywash 200.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm On The Body Lemon Verbena Bodywash 200.000 đ Còn hàng ở shop Sữa tắm On The Body Sweet Love Bodywash 195.000 đ Tạm hết hàng Set sữa tắm Cottage 190.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm Bath & Body Works Sensual Amber Shower Gel 295ml 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage - green tea 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage fraise & menthe strawberry & mint 750ml - Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage la figue fig 750ml - Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage La Peche Blanche White Peach 750ml -Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage la vanille vanilla 750ml - Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage la violette violet 750ml -Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage le caramel 750ml -Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage le kiwi 750ml -Pháp 180.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm cottage le pamplemousse grapefruit 750ml -Pháp 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Avocado Bodywash 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Cherry Blossom Body Wash 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Coconut Bodywash 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Damask Rose Body Wash 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body English Iris Body Wash 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Olive Moisture Bodywash (cam) 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Olive Moisture Bodywash (tím) 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Perfume Shower Body Wash Classic Pink 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Perfume Shower Body Wash Orange Fantasia 200.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm On The Body Perfume Shower Body Wash Violet Dream 105.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm St.ives Nourish & Soothe 400ml 105.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm St.ives Renew & Purity Body Wash 400ml 185.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm Thefaceshop Eau De L'Ame Perfumed Body Shoer Gel 130.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm Thefaceshop Green Tea Mild Body Wash 300ml 240.000 đ Tạm hết hàng Sữa tắm Thefaceshop Perfume Seed Capsule Body Wash