85.000 đ Còn hàng ở shop HOT Son tẩy da chết môi elf lip exfoliator 85.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết môi Elf Lip Exfoliator - Mint Maniac 170.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết đu đủ thefaceshop mild papaya peeling 85.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết môi Elf Lip Exfoliator - Sweet Cherry 150.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết đường đen có hạt thefaceshop black sugar scrub 120ml 150.000 đ Còn hàng ở shop HOT Tẩy da chết ngọc trai thefaceshop white jewel peeling 120ml 180.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết Missha Super Aqua Peeling Gel 100ml 520.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết cure natural aqua gel 230.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết detclear bright & peel fruits peeling jelly màu xanh 220.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết Innisfree Wine Peeling Jelly Softener 180ml 150.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết Rosette Moist màu hồng 150.000 đ Còn hàng ở shop Tẩy da chết Rosette màu xanh 90.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết Etude House Kissful Lip Care Scrub 10g 80.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết Evoluderm Karite Scrub 80.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết Evoluderm Peach Scrub 70.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết môi Beauty Treats Lip Scrub 165.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit Tagliches Peeling 150ml 130.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết Simple Kind To Skin Smooting Facial Scrub 75ml 85.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết ST.IVES chanh hồng 85.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết St.Ives Nourished & Smooth Oatmeal Scrub + Mask 85.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết ST.IVES trà xanh 85.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết ST.IVES đào - da mụn 85.000 đ Tạm hết hàng Tẩy da chết ST.IVES đào - da thường